HEM

Foto: Christina Kero

Styrelsen 2024

Flatcoated retrieverklubben Norrs styrelse
Gunilla Berglund
Ordförande / Utställningsansvarig

E-post: ordforande.norr@frk.nu

Marie Wiklund
Vice ordförande / Jaktansvarig

E-post: jakt.norr@frk.nu

Britt-Marie Mallfors
Sekreterare / Utställningsansvarig

E-post: sekreterare.norr@frk.nu

Elaine Holm
Kassör

E-post: kassor.norr@frk.nu


Stina Nejden
Ledamot / Utbildningsansvarig

E-post: utbildning.norr@frk.nu

Viktoria Lindström
Ledamot

E-post: ledamot.norr@frk.nu

Susann Johansson
Ledamot

E-post: ledamot2.norr@frk.nu

Carola Annanperä
1:a Suppleant

E-post: suppleant1.norr@frk.nu

Annika Bergdahl
2:a Suppleant

E-post: suppleant2.norr@frk.nu

Valberedning
Lisbeth Alakangas - Sammankallande
Pia Nerdrum
Lena Sundqvist

Revisorer
Karin Samuelsson
Maria Öqvist

Revisorsuppleanter
Christina Kero
Britt-Louise Åberg

Webbansvarig
Britt-Louise Åberg
E-post: webbmaster.norr@frk.nu