HEM

Foto: Christina Kero

Styrelsen 2023

Flatcoated retrieverklubben Norrs styrelse
Gunilla Berglund
Ordförande / Utställningsansvarig

E-post: ordforande.norr@frk.nu


Britt-Marie Mallfors
Sekreterare /Utställningsansvarig

E-post: sekreterare.norr@frk.nu


Kristina Ek
Kassör / Ledamot

E-post: kassor.norr@frk.nu

E-post: ledamot.norr@frk.nu


Anna Vikström
Ledamot / Jaktprovsansvarig

E-post: jakt.norr@frk.nu


Marie Wiklund
Ledamot / Jaktansvarig

E-post: jakt.norr@frk.nu


Stina Nejden
Ledamot

E-post: ledamot.norr@frk.nu


Viktoria Lindström
Ledamot

E-post: ledamot.norr@frk.nu


Carola Annanperä
1:a Suppleant

E-post: suppleant1.norr@frk.nu


Susann Johansson
2:a Suppleant

E-post: suppleant2.norr@frk.nu


Valberedning
Lisbeth Alakangas - Sammankallande
Pia Nerdrum
Lena Sundqvist

Revisorer
Karin Samuelsson
Maria Öqvist

Revisorsuppleanter
Christina Kero
Britt-Louise Åberg

Webbansvarig
Britt-Louise Åberg
E-post: webbmaster.norr@frk.nu