HEM

Foto: Britt-Louise Åberg 

RAS 2020 - 2024

På Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige 2001, fattades det beslut om att det för varje hundras ska finnas en sk. rasspecifik avelsstrategi (RAS). Broschyren finns digitalt att läsa nedan.