HEM

Foto: Britt-Louise Åberg 

RAS 2020 - 2024

Rasspecifik avelsstrategi för Flatcoated retrieverklubben.På Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige 2001, fattades det beslut om att det för varje hundras ska finnas en sk. rasspecifik avelsstrategi (RAS). Broschyren finns digitalt att läsa nedan.