HEM

Foto: Marie Wiklund

Tidningen Charmören

Du som är medlem i Flatcoated retrieverklubben, får den i din brevlåda.


Tidningen Charmören utges 4 gånger per år.
Där kan man bl a läsa: Information från styrelsen, aktuell information om våra Flatcoated retrievers, intressanta artiklar, nya champions och information om vad som händer i våra sektioner.


Nedan kan tidningen läsas digitalt. 
Kod behövs, som finns med i den fysiska tidningen.